In News
Posted

Thirsty Planet

Summary – Thirsty Planet (The Economist 02.03.19) How close are the reality to the dystopian world that is often portrayed in fiction literature and film-making where our freshwater [...]

Törstig Planet

Sammanfattning av Törstig Planet – Thirsty Planet (The Economist 02.03.19) Hur nära är egentligen verkligheten den dystopiska värld som illustreras i litteraturen och filmerna, där människan står [...]