In News
Posted

Sweden was right!

What would be your fundamental question about the 2020 COVID-19 panic? I propose: How many people died? Below are the figures for the worst months in Sweden, January – May 2020. These official [...]

Sverige hade rätt!

Vad skulle vara din grundläggande fråga om COVID-19? Jag föreslår: Hur många människor dog? Nedan visas dödstalen för de värsta månaderna i Sverige, januari – maj 2020. Dessa officiella siffror [...]