ANSLAGSTAVLA FÖR HANDEL I AKTIER

ANSLAGSTAVLA FÖR HANDEL I AKTIER

Nedan är listan över de företag där du kan köpa och sälja aktier

Swedish: För att köpa aktierna måste du ha ett aktiekonto hos en bank eller en mäklare.
English: To be able to purchase shares you must have an account with a Swedish bank or stock broker.

Du måste ha ett aktiekonto hos en bank eller mäklare för att kunna köpa aktier