Bootstrap Example

Köp aktier i HVR

Vi deltar inte i transaktionen och vi har ingen information om priser. Priset görs upp mellan köpare och säljare. Säljaren skriver avräkningsnota och köparen betalar aktierna. Aktierna transfereras därefter av säljarens bank/mäklare till köparens bank/mäklare på sedvanligt sätt varefter de omregistreras i bolagets aktiebok som hålls av Euroclear.

Sören Hammarkärr
Nils Göran Hovenäs
Dorotea Tutnjevic
Arnold Cedving

*Om mejladressen inte skapar ett mejl när du klickar på den, använd ett annat internetprogram eller kopiera mejladressen och skicka mejlet i ditt eget mejlprogram.

*If the email address does not create an email when you click on it, use another browser or copy the email and paste it into your own email program.