Köp HVR aktier

Vi deltar inte i transaktionen och vi har ingen information om priser. Priset görs upp mellan köpare och säljare. Säljaren skriver avräkningsnota och köparen betalar aktierna.
Aktierna transfereras därefter av säljarens bank/mäklare till köparens bank/mäklare på sedvanligt sätt varefter de omregistreras i bolagets aktiebok som hålls av Euroclear.

Här nedan finns mejladress till potentiella säljare.

*Om mejladressen inte skapar ett mejl när du klickar på den, använd ett annat internetprogram eller kopiera mejladressen och skicka mejlet i ditt eget mejlprogram.

*If the email address does not create an email when you click on it, use another browser or copy the email and paste it into your own email program.

Köp HVR aktier

Vi deltar inte i transaktionen och vi har ingen information om priser. Priset görs upp mellan köpare och säljare. Säljaren skriver avräkningsnota och köparen betalar aktierna.
Aktierna transfereras därefter av säljarens bank/mäklare till köparens bank/mäklare på sedvanligt sätt varefter de omregistreras i bolagets aktiebok som hålls av Euroclear.

Här nedan finns mejladress till potentiella säljare.