Ingen behöver dö av COVID!?

 In Nyheter

Kan detta vara sant? Om det visar sig vara sant är det den bästa nyheten hittills i COVID-pandemin.

Källa: @w_terrence på Twitter