Vill Du sälja aktier i Xzero?

Här får Du information om hur Du gör för att sälja aktier i Xzero. Du får också veta hur det fungerar med prissättning av aktien vid en försäljning.

Hur gör Du för att sälja aktier i Xzero?

Det första Du gör är att skriva in Dina kontaktuppgifter, namn och mejladress, i formuläret nedan. När en köpare hör av sig gör ni upp om priset samt antal aktier som ska överlåtas. Säljaren skickar en avräkningsnota till köparen. När köparen har betalt för aktierna tar säljaren kontakt med sin bank eller mäklare, som genomför överföringen av aktierna från säljaren till köparen. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

Vilket är priset på Xzeros aktie?

Xzero AB är ett onoterat bolag vilket betyder att det inte finns någon börs eller aktielista där aktierna handlas till fastställt pris. Priset görs helt och hållet upp mellan köpare och säljare. Xzero har gjort ett antal nyemissioner genom åren och senaste nyemissionen genomfördes 8-25 november 2019 med ett pris på 65 kr per aktie som därmed kan ses som ett riktmärke för aktiekursen.

Vem är ansvarig för aktieförsäljningen?

Xzero AB deltar inte i transaktionen och har ingen information om aktiepriset eller till vilken aktiekurs andra affärer har genomförts. Eftersom vi inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären. Det betyder att säljaren inte har möjlighet att publicera pris och antal aktier säljaren vill överlåta på vår hemsida. Det är alltså ni som säljare och köpare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med. Ta därför gärna hjälp av Din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt.

Godkännande

När Du som säljare väljer att skriva in Dina uppgifter i nedan formulär ger Du Ditt godkännande att publicera Ditt namn och Din mejladress på Xzeros anslagstavla för aktieförsäljning.

Om Du inte har fått Dina aktier sålda inom fjorton dagar måste Du förnya Ditt säljerbjudande.

Formulär